ข่าว/กิจกรรม

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

สำหรับอาคารที่สนใจ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 ไม่เกิน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6 และโครงการฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS

ตามที่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นที่ปรึกษาดำเนิน

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุม วันที่ 24 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุม วันที่ 24 พ.ค. 64

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของอาคารที่ขอรับเงินสนับสนุนฯ คลิกที่นี่

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1 ครบเต็มวงเงินแล้ว

ขณะนี้เงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 1
ครบเต็มวงเงิน ที่ให้การสนับสนุนแล้ว 
ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2564 เวลา 17.00 น.

เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1

เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ รอบที่ 1

พร้อมกันหรือยังคะ???
MEA ENERGY AWARDS เปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ
รอบที่ 1 วันที่ 20 พ.ค.2564 เวลา 9.30 เป็นต้นไป
ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า มีดังนี้
อาคารได้รับตรา_สำนักงาน.jpg

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารสำนักงาน ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards
ประเภทสำนักงาน มีดังนี้
ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดาวน์โหลด สื่อการบรรยาย การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings

คำแนะนำในการดาวน์โหลดและเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meetings คลิกที่นี่

การประชุมชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ

การประชุมชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ

ขอเชิญประชุมเพื่อรับฟังการชี้้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับเงินสนับสนุนฯ “โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6”