การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

ข่าว/กิจกรรม Hits: 286

สำหรับอาคารที่สนใจ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 ไม่เกิน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

ยื่นเอกสารทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เท่านั้น

ติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การขอรับเงินสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารได้ที่ https://www.meaenergyawards.info

#โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่6
#MEAEnergyAwards
#อาคารประหยัดพลังงานของกฟน

Print

Related Articles