ข่าว/กิจกรรม

วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

รับชม vdo ย้อนหลังงานสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2
เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร

บรรยายโดย ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย


Download PDF

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

ดาวน์โหลดสื่อการบรรยาย สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร

บรรยายโดย ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.


Download PDF

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards เพิ่มเติม มี 4 ประเภทอาคาร ดังนี้

ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2

ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2

“โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานปีที่ 6”  จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง  ขอเชิญสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2 เรื่อง “รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร” บรรยายโดย  ผศ.ดร. ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 3

MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 3 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 2.6 ลบ.
โดยทางโครงการฯ จะพิจารณาอนุมัติผลแบบ Fast Track เพื่อให้อาคารสามารถดำเนินการปรับปรุงและตรวจวัดผลแล้วเสร็จ ภายใน พ.ย. 2564

จำง่ายจ่ายจริง กับ 4 ขั้นตอนขอรับสิทธิพิเศษ “รับ-จบ-ครบ-จ่าย”

จำง่ายจ่ายจริง กับ 4 ขั้นตอนขอรับสิทธิพิเศษ “รับ-จบ-ครบ-จ่าย”

สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้ว อาคารจะได้รับสิทธิพิเศษ (Privilege) เป็นส่วนลดค่าบริการมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/แห่ง โดยสามารถเลือกรับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กฟน.ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ 

ประกาศ...สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ฯแล้ว รีบตัดสินใจด่วนจ้า.....

สำหรับอาคารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS แล้ว อาคารจะได้รับสิทธิพิเศษ (Privilege) เป็นส่วนลดค่าบริการมูลค่าสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/แห่ง โดยสามารถเลือกรับบริการอย่างหนึ่งอย่างใดของ กฟน. ตามเงื่อนไขที่กำหนด คือ 

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards มี 6 ประเภทอาคาร ดังนี้

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

ประกาศปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุน ในรอบที่ 2

โดยมีอาคารยื่นเอกสารมาจำนวน 20 ราย รวมยอดเงินที่ขอมาทั้งสิ้น 6,304,552.80 บาท
หมายเหตุ: อาคารที่ส่งใบสมัครภายหลังจากวงเงินสนับสนุนครบเต็มวงเงินแล้ว จะถูกจัดเป็นอาคารในลำดับสำรองทุกอาคาร

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award

ขอเชิญประชุมออนไลน์ เรื่อง สิทธิประโยชน์โครงการ MEA Energy Award
" โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่ 6"
ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 64 เวลา 10.00-12.00 น.

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

การขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 2

สำหรับอาคารที่สนใจ ท่านยังสามารถส่งใบสมัครได้จนถึง วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 64 ไม่เกิน เวลา 17.00 น. เท่านั้น

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่