ข่าว/กิจกรรม

เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ

เปิดลงทะเบียน สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราฯ

MEA ขอเชิญร่วมงาน "พิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6"
โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร
จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.

สำหรับท่านที่สนใจเข้าชมถ่ายทอดสดออนไลน์งานพิธีมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 และชม Virtual Exhibition

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ หรือ

สแกน QR Code 

***ทีมงานจะส่ง Link สำหรับเข้าชมงานพิธีมอบตราฯ และชม Virtual Exhibition ออนไลน์ให้ทางอีเมลที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งไว้ในลำดับต่อไป***

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)

อับเดทรายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565)

MEA ประกาศรายชื่ออาคารประหยัดพลังงาน ” MEA ENERGY AWARDS ” รอบล่าสุด 25 แห่ง (ครั้งที่ 5/2565) มีดังนี้

ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้

ปิดรับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ วันที่ 8 เมษานี้

ประกาศ...จากโครงการ MEA Eenergy Awards
อาคารใดที่สนใจและมีมาตรการปรับปรุงฯ ตามข้อกำหนดโครงการฯ ท่านยังสามารถยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2565 นี้เท่านั้น.....
และหลังจากนั้น ทางโครงการฯ จะปิดรับใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4 อย่างเป็นทางการ

ดาวโหลดเอกสารและใบสมัครการขอรับเงินสนับสนุน คลิกที่นี่

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS อาคารในเครือ CENTRAL PATTANA การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

 วันนี้ (7 มีนาคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับอาคารในเครือ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTRAL PATTANA พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ อาคาร Centralworld Offices ถนนพระราม 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS โรงพยาบาลพญาไท 1 การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับ โรงพยาบาลพญาไท1 และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ. อภิรักษ์ ปาลวัฒนวิไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลพญาไท 1 ถนนศรีอยุธยา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (31 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

MEA มอบตรา MEA ENERGY AWARDS รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ การันตีการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพอากาศได้มาตรฐาน

วันนี้ (17 มกราคม 2565) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6 มอบป้ายตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS และเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และร่วมกิจกรรมตรวจเยี่ยมอาคารพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ โดยมี นพ.ไพโรจน์ บุญคงชื่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4

รับสมัครการขอรับเงินสนับสนุนฯ ในรอบที่ 4

MEA ENERGY AWARDS เปิดรับอาคารที่สนใจด่วน....
เพื่อขอรับเงินสนับสนุนการลงทุน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในรอบที่ 4 ภายใต้กรอบวงเงินฯ 6.28 ลบ.

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อับเดทเพิ่มเติม รายชื่ออาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

อาคารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินได้รับตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards เพิ่มเติม มีดังนี้

วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

วีดิโอ สัมมนาให้ความรู้ เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5

รับชม vdo ย้อนหลังงานสัมมนาให้ความรู้ MEA ENERGY AWARDS ครั้งที่ 2
เรื่อง รับมือฝุ่น PM 2.5 กับคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต้องทำอย่างไร